Príhovor zakladateľa Jána Molnára

Vítajte Slováci a Slovenky, zahraniční hostia a podnikatelia, vítajte všetci ľudia dobrej vôľe. Nebudem tu analyzovať situáciu na Slovensku, ale budem analyzovať situáciu vo svete hlavne na našej matičke ZEM. Momentálne vďaka pokroku sa situácia zmenila v neprospech čestného, pracovitého, statočného a poctivého občana s dobrým srdcom a úmyslom. Problémy s koronavírusom nastali obrovské zmeny, len málo kto vie kde je pravda. Či ozaj sa vlády snažia o záchranu nás občanov, alebo sa snažia zlegalizovať biznis – krádež zo spoločného vo svoj prospech. V hre sú provízie za obchod, provízie z nákupu a predaja antigénnych testov ako aj vakcín. Už niet čo rozkrádať, tak si vymysleli korona – mániu. Všetko je v rukách podľa starej už zastaralej štruktúre moci, nakoľko spravodlivosť je podľa rozloženiu síl. Súčasna spravidlovosť je v rukách mocných, ktorí sú zgrupovaní v zákonodárnej moci, výkonnej moci a súdnej moci, to je v dnešnej dobe už ozaj zastaralé, lebo uniká podstata života – pracuj a za prácu dostaneš odmenu z ktorej si kúpiš životné potreby. Občania sú odkázaní na milosť a nemilosť týchto orgánov moci. Tajné voľby dovolia manipuláciu tejto moci. Z posledných kauz nám vyplýva, že podvody už sú tak viditeľné, že sa politici vzájomne obviňujú za legálne obohacovanie. Jeden za všetka názory: Pán Fico objasnil koronamíniu slovami, že tu nejede o žiaden vírus choroby ale o peniaze a obchody za antigééne „špajgličky“ a vakcíny. Verejným tajomstvom sú provízie, provízie od firiem či už domácich alebo zahraničných a tie vytvárajú čierne peniaze ktoré zásadne a ovplyvňujú všetko dianie na Slovensku a zase za všetkým sú len peniaze a udržanie sa pri moci. Preto bude naším cieľom Domobrany  zmeniť sytém tak aby zákonodárna moc bola rozdelená do 3 snemovní (1. súčasne politické zastúpenie, 2. Zastúpenie podľa veku, vzdelania a odvetví, 3, zástupcovia domobrany, ktorí budú ako občania dohľiadať na rovnováhu zbraní) potom budeme robiť ZMENY aj vo výkonnej moci, kde zase bude TRIUMVIRÁD zástupcovia 1. politici, 2. občania podľa veku, vzdelania a odvetví a 3. zástupcovia domobrany na dohliadanie rovnováhy. To isté sa bude týkať súdnej moci, kde samosudcovia sa zrušia ( korpupcia sa týmto odstrání) a nastúpa trojčlenné senáty predsedov vedenie pojednávaní.  Sudca ako organizátor a 12 členná porota (podľa závažnosti od 3-12) zase prisediaci z 1. politikov, 2. zástupcov občanov podľa veku (v každom veku potrebuje človek niečo iné než byť otrokom) vzdelania a odvetví a zástupca domobrany.

Musíme zabezpečiť každému občanovi právo na šťastný život bez ohrozenia jeho života 1. fyzického, 2. psychického a 3. intelekturálneho .

Vedeckotechnicky pokrok hlavne v komunikácii musí slúžiť ľudu a občanom a nie tajným službám na zakrývanie podvodov a prenasledovanie nepohodlných ľudí, to je náš cieľ.

Štart